Lisa Simons over opleiding Integrative Medicine AIM

Als anios kindergeneeskunde ben ik in 2019 door samenwerking met Ines (als toevallig gekozen mentor in het ziekenhuis waar ik werkte) in aanraking gekomen met het vakgebied van de integrative medicine, wat tot dan toe een onbekende wereld voor mij was. Ik was op dat moment zelf wel al enkele jaren bezig met het nastreven van een gezonder voedings- en leefpatroon. Dit omdat ik enkele jaren minder lekker in mijn vel had gezeten met heel wat overtollige kilo’s, veel buikklachten en weinig zelfvertrouwen. Door meer aandacht aan mijn voeding te besteden en vervolgens ook aan mijn beweging, verbeterden langzamerhand al deze klachten. Hiermee maakte ik dus, eigenlijk zonder het echt te beseffen, kennis met het zelfhelend vermogen van mijn lichaam. 

Alles wat ik met Ines besprak over integrative medicine, intrigeerde mij gelijk en bracht zo al mijn interesses bij elkaar, waarbij het voelde alsof een puzzel compleet werd gemaakt. Ook wist ik op dat moment gelijk, dat welk specialisme ik uiteindelijk zou gaan beoefenen, dit er een belangrijk onderdeel van zou moeten zijn/ worden.

In 2020 heb ik daarom besloten naast mijn fulltime anios-baan een aparte opleiding integrative medicine bij de ‘’academy for integrative medicine, afgekort AIM’’ te gaan volgen.  Helemaal gelukkig was ik, dat ik daarna met deze uitgesproken profileringswens ook nog werd aangenomen voor de opleiding tot kinderarts voor het MUMC+ te Maastricht. Waarbij deze specifieke interesse mij een fijne aanvulling zou maken op het huidige team en daarnaast werd aangegeven dat ik me tijdens mijn opleiding hierin verder mocht gaan profileren. 

De kindergeneeskunde ansich is al een vakgebied waar bovengemiddeld veel aandacht aan het psychosociale domein en leefstijl wordt besteed, echter leer ik nu nog over het bestaan van zoveel extra tools om in te zetten. Met name op het gebied van voeding, mind-body therapieën, mentaal welbevinden en zingeving.

Zo bespreek ik nu met ieder kind en ouder, ongeacht de klacht waarvoor zij komen, in de spreekkamer de 4 pijlers van; voeding, ontspanning, slaap en beweging. 

Ik merk daarnaast vanuit de ouders dat er ook steeds meer behoefte is aan ondersteuning en gedegen advies op dit vlak. Steeds meer mensen hebben zelf al een ‘’alternatief genezer’’ bezocht of gebruiken een of meer kruiden, vitamines of probiotica. Ik vind het dan ook onze verantwoordelijkheid als arts om niet alleen een aanvullend advies hierin te geven, maar ook te kunnen waarschuwen voor eventuele contra-indicaties of interacties. 

Het inesfonds heeft een belangrijke financiele bijdrage geleverd aan het bekostigen van het 1e jaar van de AIM-opleiding, waarvoor ik ze enorm dankbaar ben.

Deze opleiding voor artsen, tandartsen en apothekers, laat je kennis maken met een andere/ ‘’nieuwe’’ wijze om naar de geneeskunde en de mens te kijken, namelijk de holistische manier, ook wel salutogenese genoemd. Om de mens te zien in totaliteit met lichamelijk, geestelijke en spirituele domein, als allen even belangrijk.

Tijdens de opleiding leer over allerlei verschillende onderdelen van gezondheid, bijv over het stress-systeem en het microbioom en hoe je dit zelf kan beïnvloeden middels voeding, beweging, ademhaling en ook via ontspanning, zoals met mindfulness. Daarnaast maak je kennis met andere, dan de traditionele denkwijze, vanuit de homeopathie, antroposofische- en traditionele chinese geneeswijze. 

Via het ‘’ heal the healer’’ principe worden ieder onderwijsweekend minimaal 2 workshops georganiseerd waarbij ik, samen met 60 andere professionals, kennis mag maken met enkele van deze tools en daarmee ook leert goed voor jezelf te zorgen. Want alleen door te starten met goed voor jezelf te zorgen, kan je daarna ook een goede coach voor een ander zijn.

In de nabije toekomst wil ook graag jaar 2 van de opleiding afronden, zodat ik me aanvullend nog verder kan verdiepen in alle complementaire ondersteunende therapieën/ levenswijzen. Daarnaast wil ik het ook nog meer integreren in mijn eigen opleiding tot kinderarts, om het nog meer toegepast voor kinderen te kunnen gebruiken en het beter over te kunnen dragen op mijn collega’s. Mijn doel hierbij is dat wij allen, vanaf start van de geneeskunde opleiding, worden opgeleid tot t-shaped generalistische dokter. Een dokter die in het breedst is opgeleid over voeding, stress, slaap, beweging en zich daarnaast specialiseert in een subgebied van de geneeskunde.  

Uiteindelijk zullen we hiermee ook alle termen zoals ‘’alternatieve’’ geneeswijzen kunnen laten vervallen en dit gaan zien als meerdere complementaire manieren om naar de holistische mens te kijken en samen te werken aan zijn/ haar eigen zelfhelend vermogen. 

Ik wens al mijn collega’s deze prachtige manier van denken toe en een deelname aan deze opleiding.

Lisa Simons

Opleidingsjaar AIM 2020-2021