Ingrid Putman over opleiding Integrative Medicine STIBIG

Allereerst ben ik ontzettend dankbaar voor de financiële bijdrage van de Inès von Rosenstielstichting voor de opleiding Integrative Medicine van STIBIG. Nu het eerste leerjaar van deze 2 jarige post HBO opleiding er bijna opzit kan ik met recht zeggen dat de opleiding mij een schat aan verdiepende kennis en vaardigheden brengt en ik mij nog meer gestimuleerd voel om Intergrative Medicine (IM)  binnen de MS zorg een plaats te geven. We krijgen les van een enorme bevlogen hoofddocent, die ons inspireert en stimuleert om zelf te onderzoeken, open en kritisch te zijn en in een gelijkwaardige relatie met de zorgvrager mee te denken over alle veilige en effectieve mogelijkheden die de gezondheid kan bevorderen. Om de rol als coach in te nemen bij het inzetten van preventie- en leefstijlinterventies is leefstijlcoaching een eveneens belangrijk onderdeel van de opleiding.

Als MS verpleegkundige merk ik steeds vaker dat ik  vragen krijg over leefstijl, aanvullende behandelingen of supplementen en dat ik tekort schiet in mijn kennis hierover.  Een aantal jaren geleden werd ik geraakt door een presentatie van Inès von Rosenstiel voor het MS netwerk. De vier pijlers*  of aandachtspunten die de IM visie kenmerken passen feilloos in mijn persoonlijke visie op zorg. De wens om naast iemand te gaan staan,  mee te denken en objectief te kunnen informeren, ook helpen het kaf van het koren te scheiden op welke wijze die persoon het beste zijn gezondheid en veerkracht kan verbeteren gaf mij  intrinsieke motivatie om te kiezen voor de opleiding IM.

Veelal weten we als ‘reguliere’ behandelaar niet precies welke behandelingen/interventies iemand nog meer volgt. Mensen zeggen het niet altijd uit zichzelf . Het zou zo maar kunnen zijn dat de meerdere sporen die gevolgd worden niet optimaal matchen. Ieder met zijn goede bedoelingen natuurlijk.  Aanvullende(complementaire) behandeling buiten de reguliere zorg kunnen bestaande reguliere behandeling versterken (positief) of juist tegenwerken (negatief). Bijvoorbeeld iemand met MS slikt goedbedoeld immuun versterkende supplementen waarbij een te hoog vitamine B 6 ontstaat die neurologisch klachten kunnen geven die ook bij MS kunnen passen.

Inmiddels heb ik samen met mijn collega’s van het Rijnstate een presentatie over Integrative Medicine gegeven aan het Multidisciplinaire MS netwerk van de regio Arnhem en Ede. Een presentatie die positief is ontvangen waarbij de paradigmaverschuiving merkbaar is van kijken naar de ziekte en de klachten naar de mens in zijn geheel waarbij aandacht is voor fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspecten van de zorgvrager. In het najaar houden we deze presentatie op de landelijke scholingsdag voor het MS verpleegkundige netwerk. We hebben elkaar immers allemaal nodig om integratieve Medicine te integreren binnen de chronische zorg want elke stap zet je samen.

Een IM zorgverlener is natuurlijk ook niet van alle markten thuis, we kunnen alleen verder ontwikkelen en leren vanuit samenwerking met onze zorgvragers, mantelzorgers, collega’s uit het bestaande netwerk en daarbuiten met name ook uit het complementaire veld. Gebruik maken van elkaars ervaringen, kennis en kunde om te streven naar een optimale gezondheid, welbevinden en geluk!

*Een behandeling volgens Integrative Medicine rust op vier belangrijke pijlers:

  • Een gelijkwaardige relatie tussen zorgverlener en zorgvrager, de zorgverlener als coach
  • Investeren in preventie en leefstijl interventies
  • Gebruik vaan therapieën, behandelingen en interventies die veilig en effectief zijn gebleken voor de gezondheid om te komen tot de beste behandeling
  • Werken aan een zogenoemde helende omgeving die bijdraagt aan genezing en algemeen welbevinden.

 

Opleiding Integrative Medicine Stibig