Historie

NIKIM, het Nationaal Informatie en Kenniscentrum Integrative Medicine, werd in november 2006 opgericht door een aantal medisch specialisten die binnen de muren van diverse ziekenhuizen ervaring hebben opgedaan met het werken met de nieuwe zorgvisie Integrative Medicine.

Integrative Medicine is een wereldwijde beweging waarbij de relatie tussen behandelaar en patiënt een belangrijke rol speelt. Uitgangspunt is dat de wisselwerking tussen lichaam en psyche wordt erkend en betrokken bij preventie en herstel van ziekte. Integrative Medicine focust op de minst invasieve, minst toxische en goedkoopste methode om gezondheid te stimuleren en combineert reguliere en complementaire technieken. Bij het streven naar zo goed mogelijke genezing worden naast het lichaam ook andere aspecten van de persoon betrokken.

NIKIM werd opgericht voor (medisch) specialisten, andere werkers in de Nederlandse gezondheidszorg en patiënten: om informatie over Integrative Medicine te geven, om kennis over Integrative Medicine breed te verspreiden, om als inspiratiebron te dienen en mensen te ondersteunen die het gedachtegoed in woord en of daad verder ontwikkelen. Het NIKIM vervulde een belangrijke netwerkfunctie.
Deze werd uiteindelijk uitgebouwd naar een positieve gidsrol in het Nederlandse IM-landschap. Zoals ook de wandelaars bij het wadlopen, de Nederlandse variant van alpinisme, begeleid worden door kenners van drooggevallen zeebodem, wil het NIKIM de mensen die zich interessehalve en beroepshalve bezighouden met Integrative Medicine veilig de weg wijzen in een nog (deels) onontgonnen terrein.

De advies-, netwerk- en gidsrol van NIKIM werd uiteindelijk ook nog aangevuld met een financiële rol, met de oprichting van de Stichting Inès von Rosenstiel Foundation in 2015.

In 2017 stopte NIKIM met haar werkzaamheden, om twee redenen.
We merkten dat anderen het stokje overnamen. De Academy for Integrative Medicine (AIM) en het Nederlandse Consortium voor Integrative Medicine & Health in oprichting zijn twee voorbeelden. Een nieuwe aanbieder op het gebied van opleiding is de Amsterdam School of Integrative Medicine & Health en STIBIG biedt een post-HBO opleiding Integrative Medicineí.
Andere voorbeelden van organisaties, waar ons gedachtegoed veel raakvlakken mee heeft zijn Planetree, het Institute Positive Health en Stichting Voeding Leeft. Kortom: we hadden de indruk dat Integrative Medicine in Nederland geland is. En dat was een belangrijke bestaansreden van NIKIM.

Een tweede reden om te stoppen met NIKIM als organisatie is dat het de nodige energie kost om een organisatie in leven te houden. Na meer dan 10 jaar dat als vrijwilligers gedaan te hebben was de koek op. Bijna alle bestuursleden zijn wel doorgegaan met Integrative Medicine, in andere rollen en in andere organisaties.