Steun ons

Wilt u de activiteiten van het Inès von Rosenstielfonds steunen, dan stellen wij dat erg op prijs.

Steun ons eenmalig of met een jaarlijkse bijdrage.

Maak het bedrag over op bankrekening NL71 TRIO 0338 8276 17 ten name van “Stg Ines von Rosenstiel”