Doelstellingen

De Stichting Inès von Rosenstiel Foundation heeft als doel: het verstrekken van beurzen aan jonge mensen, die iets willen doen op het gebied van Integrative Medicine (bijvoorbeeld scholing, onderzoek, opzetten van een eigen praktijk) en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 Voor dit doel vergadert het bestuur 2-3 keer per jaar om fondsaanvragen en de ontwikkelingen op het gebied van Integrative Medicine te bespreken .

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door donaties, subsidies en sponsorgelden, hetgeen de Stichting bij wijze van erfstelling, legaat of schenking of op enige andere wijze verkrijgt, en de inkomsten uit het vermogen van de Stichting.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen, die deel uitmaken van organen van de stichting. De Stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.