De opleiding heeft mij persoonlijk veel gebracht. Een groei in zelfinzicht. Een groei in denkwijze waarbij het klinisch redeneren is vergroot. Het ontdekken van wetenschappelijke onderzoeken waardoor onderbouwing aangetoond kan worden voor bepaalde interventies.
Daarbij heeft het werken aan en schrijven van een projectplan mij gebracht dat ik binnen mijn organisatie, HWWZorg, een pilot mag uitvoeren “koele buikwassing” een praktische complementaire zorg interventie bij obstipatie binnen 4 wijkteams.
Zo hoop ik dat de Complementaire zorg en Integrative Medicine ook bekendheid gaat krijgen voor onze intramurale huizen. Waarbij zowel verpleegkundigen als artsen, ten goede voor hun patiënten, inzien dat deze vorm van zorg geïntegreerd kan worden op een veilige en onderbouwde wijze.

Ik heb handvatten ontvangen om de complementaire zorg sterker neer te zetten op de werkvloer en richting management.
Al mijn ontwikkelingen kan ik ook gebruiken in mijn rol binnen de V&VN, afdeling Complementaire zorg en dit heeft zich onder andere geuit in het schrijven, samen met andere bestuursleden, van een missie en visie welke wij geplaatst hebben op onze website https://www.venvn.nl/afdelingen/complementaire-zorg/over-v-vn-complementaire-zorg/

Ik ga ervan uit dat ik nog steeds blijf door ontwikkelen om de niet medicamenteuze interventies een geïntegreerde plaats te geven binnen de zorg. Dit is altijd al mijn visie geweest.

”De moeilijkheid is niet zo zeer het ontwikkelen van nieuwe ideeën, maar het ontsnappen aan de oude.” Rutger Bregman

Nogmaals dank voor jullie steun en ik wens jullie heel veel succes in jullie visie en missie om personen de kans te geven om zich te ontwikkelen en Complementaire zorg en Integrative Medicine breder in te gaan zetten.