Beurs aanvragen

Het bestuur van het fonds behandelt in principe alleen individuele aanvragers en geen bijdragen aan commerciële organisaties en/of voor commercieel gerichte activiteiten. De aanvraag moet met name betrekking hebben op een opleiding/studie of reisbeurs. Het fonds biedt ondersteuning aan aanvragen tot maximaal 1000 euro.

Aanvragen kunnen alleen ingediend worden voor activiteiten die nog moeten plaatsvinden. Subsidiëring achteraf is niet mogelijk. De voorkeur gaat uit naar aanvragen van mensen met een post HBO of academisch niveau, werkzaam in een reguliere zorgorganisatie, op het gebied van Integrative Medicine. Het bestuur vergadert twee maal per jaar, in het voorjaar (april/mei) en het najaar (oktober/november). Aanvragen kunnen het hele jaar door ingestuurd worden en het bestuur bespreekt deze dan tijdens de eerstvolgende vergadering.

Een verzoek voor een beurs dient vergezeld te gaan van een korte notitie (maximaal 500 woorden) met in elk geval de volgende elementen:

  • motivatie
  • huidige werkomgeving
  • beoogde doelen: maak duidelijk hoe je het geleerde in de IM-opleiding in je reguliere werk / je huidige werkomgeving wilt gaan toepassen
  • programma
  • gespecificeerde begroting.

Je kunt hiervoor ook het aanvraagformulier op deze pagina gebruiken
De financiële positie van de aanvrager wordt meegewogen. Van aanvragers wordt, indien haalbaar, een redelijke eigen bijdrage verwacht. Het fonds verwacht een beknopt verslag van de gesubsidieerde activiteit ten behoeve van de nieuwsbrief en website.
Aanvragen kunnen worden toegezonden aan info@inesfonds.nl.

Aanvraagformulier